آموزش کشیدن شکوفه برای کودکان

آموزش نقاشی کودکان

00:00

آموزش کشیدن شکوفه برای کودکان را در لرنیک ببینید .

آموزش کشیدن شکوفه برای کودکان

5,882 نمایش

اولین دلیل این است که هنر به کودکان کمک می کند لذّت خلق کردن را کشف کنند. ما امروزه در دنیای تکنولوژی زندگی می کنیم، دنیایی که کودکان بیشتر وقتشان را در مقابل کامپیوتر، تلویزیون و بازی های کامپیوتری صرف می کنند. آنها بیشتر تمایل دارند بنشینند و تماشا کنند. با این وجود، ما خلق شده ایم که خلق کنیم، و امروزه مخصوصاً کودکانِ ما نیاز به فرصت هایی دارند که قدرت تصوراتشان را برانگیخته و بیدار کند.نظر بدهید

نظرات (8)