آموزش یادگیری شناخت رنگها به کودکان

آموزش نقاشی کودکان

00:00

آموزش یادگیری شناخت رنگها به کودکان را در لرنیک ببینید .

آموزش یادگیری شناخت رنگها به کودکان

2,995 نمایش

یادگیری اشکال و رنگ ها از اولین آموزش ها به کودک است. با اینکه تشخیص رنگ و شکل اشیا برای کودک یک بازیست اما در واقع برای رشد شناختی کودک مفید است .نظر بدهید