آموزش دریافت چک

آشنایی با حقوق و قوانین

00:00

نکات حقوقی درباره دریافت چک

آموزش دریافت چک

3,412 نمایش

تیم حقوقی دادنگار دراین ویدئو به بیان نکاتی می پردازد که هنگام دریافت چک باید به آن توجه داشته باشید. در این ویدئو شما با این نکات آشنا می شوید که ترجیحا از پذیرش چک سفید امضاء خودداری کنید، مطمئن شوید که مطالب مندرج در چک کامل است. به عبارت دیگر در مواردی که چک داری دو امضا است مطمئن شوید که امضاءها تکمیل شده است.نظر بدهید

نظرات (بدون نظر)