آموزش صدور چک

آشنایی با حقوق و قوانین

00:00

نحوه صحیح صادر کردن یک چک

آموزش صدور چک

4,509 نمایش

در این ویدئوی اختصاصی تیم حقوقی دادنگار، نکاتی درباره مقررات قانونی و نحوه صحیح صدور چک برای شما عزیزان توضیح داده شده است. نکاتی که در این ویدئو به آن پرداخته شده عبارت است از: 1- امضاء و مهر زدن چک بعد از پرکردن قسمت تاریخ و مبلغ 2- به حروف و عدد نوشتن مبلغ و تاریخ 3- استفاده از خودکار مخصوص در نگارش چک 4- درج عبارت «فاقد خط خوردی» در صورتی که چک بدون خط خوردگی باشدنظر بدهید